Ik wens deskundige bijstand inzake de waardedalingsregeling

Benefit en Cost

Ik heb hulp nodig bij het ontvangen van de juiste waardecompensatie!

Hulp bij aanvraag of bezwaar?

Beoordelen van juiste WOZ-waarde.

Uit onze reeds in 2020 opgedane ervaring blijkt dat de WOZ-waarde vaak onjuist en te laag is vastgesteld door de gemeente. De WOZ-waarde wordt als grondslag gebruikt voor het toekennen van de compensatie van waardevermindering waardoor u een te laag bedrag voor de waardecompensatie ontvangt. Diverse redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen maar de belangrijkste reden voor een onjuiste WOZ-waarde is  wel dat de gemeente niet bij u binnen is geweest om een taxatie op te maken en haar waardering vooral modelmatig laat plaatsvinden. Verbouwingen en verbeteringen worden hierdoor niet meegenomen. Onze taxateurs komen wel bij u op bezoek om een echte taxatie uit te voeren waardoor u verzekerd bent van een juiste WOZ-waarde. Wij zullen vervolgens samen met bezwaarwozwaarde.nl voor u een bezwaarschrift bij de gemeente indienen om de juiste WOZ-waarde bepaald te krijgen en de correcte compensatie voor waardevermindering.

Controleren van het toegewezen percentage voor het postcodegebied waar uw onroerende zaak is gelegen correct bij het bepalen van de waardevermindering.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) berekend op basis van rapporten een percentage en een postcodegebied als rekeneenheid van de vastgestelde WOZ-waarde uit 2020 maar is dit percentage correct en passend bij het postcodegebied? Wij onderzoeken en controleren voor u de juistheid van dit percentage. Indien uit ons onderzoek blijkt dat het  percentage onjuist is dan maken wij namens u bezwaar bij het IMG om  het correcte percentage voor berekening van de compensatie voor  waardevermindering te verkrijgen.

Is de periode waarover de waardecompensatie wordt uitgekeerd correct?

Heeft u uw woning binnen de periode van 16-8-2012 en 1-1-2019 verkocht en nog geen waardecompensatie ontvangen? Dan heeft u recht op waardecompensatie. Wij controleren als de periode voor de compensatie van waardevermindering  waarop u recht correct is berekend. Er zijn reeds voorbeelden waarbij deze periode  niet correct is berekend en de waardecompensatie te laag is uitgevallen voor zowel  verkopers als kopers van een onroerende zaak in de periode 16-8-2020 tot  1-1-2019.

Ik heb hulp nodig bij het ontvangen van de juiste waardecompensatie!

Hulp bij aanvraag of bezwaar?
Waarderegelingen

Worden de bijkomende vergoedingen binnen de waardecompensatie juist berekend?

Binnen de algehele vergoeding voor de waardevermindering wordt er een vergoeding gegeven voor overlast en onzekerheid. Deze vergoeding noemen wij  imago en “rompslompschade”. Wij controleren voor u als deze bijkomende  vergoedingen correct worden vergoed door het IMG.

Wordt de vergoeding voor de wettelijke rente goed vastgesteld?

Vanaf 1-1-2019 tot het moment van betaalbaar stellen van de vergoeding heeft u  recht op een rentevergoeding. Deze rentevergoeding wordt vastgesteld op de wettelijke basis. Wij controleren voor u als deze wettelijke vergoeding correct is  uitgevoerd.

Wordt de waardecompensatie aan de juiste gerechtigde uitgekeerd?

De compensatie voor de waardevermindering door aardbevingen wordt waarschijnlijk uitgekeerd aan de persoon die in de periode van 16-8-2012 tot  1-1-2019 bij het kadaster als juridisch eigenaar stond maar is dit juist? Er kan  sprake zijn van o.a. overlijden, scheiding of een huwelijk waardoor er meer of  andere gerechtigden. Wij controleren zowel voor u de juiste gerechtigden inzake de compensatie voor waardevermindering alsmede het juiste percentage waarin de (voormalige) eigenaren gerechtigd zijn in de waardecompensatie.

Controleren van de juiste koopsom als grondslag voor de compensatie van waardevermindering

Indien u uw onroerende zaak tussen 16-8-2012 en 1-1-2019 heeft verkocht dan is niet de WOZ-waarde de grondslag voor de compensatie van de  waardevermindering maar de koopsom. Het blijkt thans dat het geregeld voorkomt  dat het IMG een ander bedrag als grondslag neemt dan de koopsom  waardoor mensen gedupeerd raken. Onze taxateurs controleren als het door het  IMG vastgestelde koopsom overeenkomt met de werkelijke koopsom.

Ontzorgen van werkzaamheden en administratie

Uiteraard dienen er diverse handelingen te worden verricht om de juiste waardecompensatie voor de waardevermindering door aardbevingen te  ontvangen. Het zal u hierdoor de nodige energie en wellicht frustratie kosten om de juiste waardecompensatie op uw bankrekening te verkrijgen. Via een machtiging draagt u alle administratie aan ons over en wij zorgen dat u het goede  bedrag aan compensatie gaat ontvangen. Het kost u alleen maar de moeite  om de machtiging in te vullen en aan ons te mailen. Door deze werkwijze  wordt u compleet ontzorgd doordat wij het aanspreekpunt zijn bij het IMG. U heeft alleen  met ons van doen.

Kosten

Het spreekt voor zich dat, indien wij u op een professionele wijze ondersteunen bij het aanvragen van de maximale compensatie voor de waardevermindering veroorzaakt door aardbevingen, hier enige kosten tegen over staan.

Om uw aanvraag voor waardecompensatie te verzorgen vragen wij een eenmalige vergoeding van € 125,- inclusief btw indien de compensatie aanvraag betrekking heeft op een woning. Indien u gebruik wenst te maken van onze expertise voor compensatie van waardevermindering van een bedrijfsmatig of agrarisch object, dan maken wij graag een offerte op maat voor u. Bij het eventueel indienen van een beroep bij de Rechtbank dienen griffiekosten te worden betaald (voor meer informatie zie het hoofdstuk Bezwaar en beroep).

Indienen bezwaar of beroep tegen aangeboden waardecompensatie

Wanneer het IMG of de gemeente bepaalde zaken niet juist beoordeeld, zoals onder andere vermeld, dan dienen wij namens u bezwaar in bij het IMG of de gemeente en waar nodig beroep bij de rechtbank. Uiteraard doen wij dit in overleg met u. Wij vragen in het bezwaarschrift eveneens een hoorzitting aan waarin wij proberen ons gelijk bij het IMG extra te onderbouwen. Ons streven is om u buiten deze hoorzitting te houden doordat wij uw gemachtigde zijn en u hier  geen extra energie in hoeft te steken. Voor meer informatie zie onze speciale pagina Bezwaar en beroep. Indien wij beroep instellen bij de Rechtbank dan dienen er griffierechten te worden voldaan. Deze griffiekosten bedragen € 181,- (als particulier) of € 360,- (als bedrijf) en ontvangt u terug wanneer het beroep gegrond verklaard wordt door de Rechtbank.