WOZ-waarde

WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt steeds belangrijker bij het bepalen en vergoeden van vermogensschade veroorzaakt door onder andere overheidsbeleid of handelen van derden waardoor er waardeverlies aan uw onroerend zaak, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand, is ontstaan. Er zijn inmiddels voldoende voorbeelden in ons land bekend waarbij de WOZ-waarde als grondslag wordt gebruikt voor vergoeding van waardevermindering van onroerende zaken als gevolg van publiek als privaatrechtelijk handelen van instanties, bedrijven of personen. Als voorbeelden kan hierbij genoemd worden waarderegelingen om de waardevermindering van onroerende zaken ten gevolge van mijnbouwschade en het aanleggen van windmolenparken te compenseren.

Waarderegelingen

Ik heb hulp nodig bij het ontvangen van de juiste waardecompensatie!

Hulp bij aanvraag of bezwaar?
Waarderegelingen

WOZ-waarde te laag of te hoog

Waar iedereen vroeger, in verband met het betalen van minder belasting, content was met een lage WOZ-waarde, kan het juist bij waarderegelingen van belang zijn niet een te lage WOZ-waarde van uw onroerende zaak bepaald te krijgen door de gemeente. Een te lage WOZ-waarde kan in deze gevallen duizenden euroʼs verschil maken bij een uit keren compensatie voor de waardevermindering van uw onroerende zaak veroorzaakt door negatief handelen van de overheid of derden.

Ons advies

Ons advies is daarom ook altijd om jaarlijks de WOZ-waarde van uw onroerende zaak te laten controleren op de juistheid  en indien nodig bezwaar door een eigen deskundige te laten  aantekenen voorzien van een taxatierapport bij de gemeente. Via onze partner bezwaarwozwaarde.nl kunt u zowel gratis  een waardescan laten verrichten alsmede, indien  noodzakelijk, kosteloos bezwaar voorzien van een  taxatierapport laten aantekenen bij de gemeente.

Voor meer info klik hier